Impressum

Wszelkie prawa do prezentacji KLINGSPOR AG (serwer: www.klingspor.de) są zastrzeżone. Treści strony internetowej KLINGSPOR AG mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie lub zmiana treści zawartych na stronie internetowej KLINGSPOR AG jest niedozwolone.

Pomimo starannej kontroli treści KLINGSPOR AG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treści zawarte na stronach powiązanych linkami odpowiada wyłącznie ich administrator. Przedstawiona oferta wyrobów i usług, jak też dane techniczne są zgodne z ich aktualnym stanem w Niemczech. Zastrzega się prawo do zmian i pomyłek.

Odpowiedzialny za treść strony
Klingspor AG
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Adres przedsiębiorstwa:
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Telefon: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Fax: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
eMail: sales@klingspor.de

Rejestr Handlowy:
Wetzlar HRB 5037

Wspólnik ponoszący osobistą odpowiedzialność:
Klingspor AG

Zarząd:
Olaf ter Jung

Sąd Rejestrowy:
Amtsgericht Wetzlar

Numer Identyfikacji Podatkowej
zgodnie z § 27 a Ustawy o podatku od towarów i usług: DE112589645

Koncepcja, opracowanie graficzne i programowanie:

Heithoff & Companie GmbH
Am Mittelhafen 16
48155 Münster
Telefon: +49 251 414 84-0
Telefax: +49 251 414 84-24
E-Mail: kontakt@heithoff.com
URL: www.heithoff.com

Werkbank GmbH
Viktoriastr. 75
44787 Bochum
Telefon: +49 234 935 386-00
Telefax: +49 234 935 386-06
E-Mail: mail@werkbank.de
URL: werkbank.de