Polityka prywatności

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Klingspor Sp. z o.o.

Stanisław Podstawny
Tel.:   +48 338282125
e-mail: iodo@klingspor.pl

 

1. Informacja

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej „www.klingspor.de“. Strona ta jest hostowana przez KLINGSPOR Management GmbH & Co KG. Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez KLINGSPOR wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Danymi osobowymi są informacje o Państwa tożsamości, jak na przykład nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu. Dane te są zapisywane jedynie w przypadku, gdy zostaną nam aktywnie przez Państwa przekazane.

2. Wykorzystanie danych

2.1 Informacja ogólna
KLINGSPOR wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe jedynie w celu
(1) udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie,
(2) przesłania materiałów informacyjnych,
(3) przekazania informacji przedsiębiorstwom Grupy KLINGSPOR i ich partnerom handlowym w celach reklamowych oraz badania rynku i opinii, jak też
(4) wykonania wnioskowanych przez Państwa usług.

KLINGSPOR nie przechowuje żadnych danych dłużej niż jest to konieczne.

2.2 Gromadzenie i przechowywanie danych
W czasie korzystania ze strony internetowej zapisywane są automatycznie dane, co do których nie możemy wykluczyć pośredniego powiązania z Państwa osobą. Dane te są generowane również w czasie korzystania z wielu innych stron internetowych innych dostawców usług internetowych. Są to na przykład informacje o typie przeglądarki, odwiedzanych stronach oraz czasie przebywania na nich.

Jeżeli na podstawie tych informacji mogłoby pośrednio zostać określone powiązanie z konkretną osobą, KLINGSPOR kasuje tego rodzaju informacje w możliwie krótkim terminie. W pozostałym zakresie dane te są wykorzystywane anonimowo w celu udoskonalenia strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności. Wejście na stronę KLINGSPOR nie wymaga podania przez Państwa żadnych danych z wyjątkiem sytuacji, w której chcą Państwo skorzystać z usług specjalnych.

Jeżeli chcą Państwo korzystać z usług spersonalizowanych, KLINGSPOR zapyta Państwa o nazwisko lub login oraz ewentualnie o inne dane personalne. Do Państwa należy decyzja o podaniu tych danych. Jednakże bez tych danych KLINGSPOR nie będzie w stanie udostępnić Państwu żądanych usług.

W ofercie informacyjnej KLINGSPOR może wykorzystywać pliki JavaScript, cookies lub aplety w języku JAVA. Funkcjonalności te użytkownik może wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki.

W pewnych okolicznościach KLINGSPOR może uzupełniać informacje podane przez Państwa danymi z innych źródeł. Takie rozszerzone dane pomagają w ocenie i udoskonaleniu oferty internetowej oraz usług KLINGSPOR. Jednocześnie mogą zostać przy tym ustalone preferencje użytkowników, na podstawie których strona internetowa i usługi KLINGSPOR zostaną dopasowane do Państwa potrzeb.

Rozpowszechnianie danych zanonimizowanych (to znaczy takich, których nie można już przypisać do konkretnej osoby) partnerom i sponsorom jest dopuszczalne w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się z pisemnych zapytaniem, czy i jakie Państwa dane personalne są u nas przechowywane. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację.

3. Miejsce przetwarzania danych

Serwer internetowy i treści zawarte na stronach internetowych Klingspor są obsługiwane i utrzymywane przez Klingspor Management GmbH & Co. KG w Niemczech.

4. Google Analytics

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są narzędzia Google Analytics – usługi analiz internetowych firmy Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie – pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu używania strony internetowej.

Informacje pozyskane przez plik cookie na temat użytkowania przez Państwa strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Na tej stronie aktywowano funkcję szyfrowania adresu IP, dzięki czemu Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

W imieniu spółki Klingspor firma Google będzie używać tych informacji w celu analizy sposobu używania naszej strony internetowej przez Państwa, generowania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z używaniem strony internetowej i Internetu na rzecz spółki Klingspor jako operatora tej strony internetowej. Adres IP, przesyłany przez Państwa przeglądarkę podczas używania narzędzi Google Analytics, nie jest kojarzony z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej; firma Google zwraca jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje narzędzia Google Analytics do tworzenia raportów danych demograficznych i zainteresowań, które przechowują dane demograficzne, takie jak wiek i płeć, w pliku cookie. Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w każdej chwili, dostosowując ustawienia reklam.

Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.