Diamentowe tarcze do cięcia

DWKennzeichnung

 

 1. Numer artykułu Klingspor
 2. Linia wyrobów / typ
  Oznaczenie typu składa się z informacji o grupie wyrobów, linii wyrobów oraz zakresie stosowania
 3. Zakres stosowania
  System oznaczeń kolorem opisuje zakres stosowania narzędzia
 4. Piktogramy dotyczące bezpieczeństwa
  Piktogramy przekazują najważniejsze wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania narzędzi diamentowych i należy ich bezwzględnie przestrzegać!
 5. Maksymalna prędkość robocza
  Wartość ta znajduje się zawsze na kolorowym pasku i podana jest w metrach na sekundę
 6. Logo Klingspor
 7. Informacje o producencie
  Tutaj znajdują się informacje o przedsiębiorstwie i kraju produkcji
 8. Standard bezpieczeństwa
  Narzędzia diamentowe firmy Klingspor spełniają surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa oSa oraz określone w EN 13236
 9. Wymiary w mm i calach
  Każda diamentowa tarcza do cięcia zawiera informacje o wymiarach podane w obu jednostkach miary
 10. Maksymalna dopuszczalna liczba obrotów
  Wartość ta znajduje się zawsze na kolorowym pasku i podana jest w liczbie obrotów na minutę
 11. Kierunek obrotów
  Kierunek obrotów wskazany strzałką informuje o właściwym kierunku cięcia tarczy diamentowej

 

 

System oznaczeń kolorem narzędzi diamentowych Klingspor®

 
Asfalt:
Czarny
 
Płytki okładzinowe:
Zielony
 
Okładziny ogniotrwałe:
Niebieski
 
Beton:
Czerwony
 
Uniwersalne:
Biały

 

 

Trzy linie produktów

Odpowiednie narzędzie dla każdego rodzaju zastosowania: Narzędzia diamentowe firmy Klingspor występują w trzech liniach produktu z pięcioma kodami kolorystycznymi w celu szybkiej orientacji w zakresie najważniejszych zastosowań.

DiamantwerkzeugEXTRA

Linia wyrobów 300 – Markowa jakość po atrakcyjnej cenie. Dla użytkowników, którzy mają profesjonalne wymagania wobec swych narzędzi, ale nie korzystają z nich w trybie pracy ciągłej.

DiamantwerkzeugSUPRA

Linia wyrobów 600 – Profesjonalne narzędzia o rewelacyjnej relacji ceny do jakości. Dla użytkowników, którym potrzebne są niezawodne i wydajne narzędzia diamentowe do użytku codziennego.

DiamantwerkzeugSPECIAL

Linia wyrobów 900 – Narzędzia o wysokiej wydajności i doskonałej trwałości. Dla użytkowników, którzy stawiają najwyższe wymagania w zakresie wydajności i niezawodności swych narzędzi również w trudnych warunkach.

 

Rodzaje uzębienia

 1. Uzębienie standardowe
  • wysoka prędkość posuwu
  • ponadprzeciętne właściwości tnące
 2. Turbo
  • bardzo spokojna praca
  • gładkie krawędzie cięcia
 3. Pełny obwód
  • gładkie krawędzie cięcia
  • precyzyjna praca
 4. Sgmenty turbo
  • bardzo spokojna praca
  • gładkie krawędzie cięcia
  • wysoka prędkość cięcia
  • długa żywotność
 5. Zęby krótkie
  • optymalna ochrona korpusu
  • czyste krawędzie cięcia
 6. Uzębienie szerokie
  • gładkie krawędzie cięcia
 7. Uzębienie ścisłe
  • gładkie krawędzie cięcia
  • bardzo spokojna praca dzięki niewielkim odstępom między segmentami
 8. Segmenty chroniące rdzeń
  • optymalna ochrona tarczy

 

oSa® – centrum kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wyrobów ściernych

Klingspor jest założycielem i jednocześnie członkiem organizacji oSa®. Organization for the Safety of Abrasives jest dobrowolnym związkiem producentów narzędzi ściernych. Producenci ci zobowiązują się do przestrzegania europejskich norm bezpieczeństwa dla narzędzi ściernych oraz zaostrzonych przepisów dotyczących produkcji i kontroli. oSa® potwierdza to zobowiązanie poprzez nadanie chronionego na całym świecie znaku. Dla użytkownika oznacza to zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, a dla handlowca – zmniejszone ryzyko odpowiedzialności.

OSA Pictogramme

 

Siedem kryteriów bezpieczeństwa wg oSa®

 • Dobrowolne zobowiązanie producenta
 • Przyrządy do kontroli i kompetencje w zakresie jej przeprowadzania u producenta w fi rmie
 • Certyfi kowany system zarządzania jakością z udokumentowanymi procesami
 • Niezależne badania wyrobu
 • Niezależny audyt bezpieczeństwa, przeprowadzany przez zewnętrznych ekspertów
 • Regularne kontrole produkcji i nadzór nad wyrobem
 • Bezpieczeństwo poprzez identyfi kowalność produktu w trakcie wszystkich etapów procesu produkcyjnego

Do pobrania

Karta charakterystyki produktu