Tarcze do cięcia Kronenflex®

8. Informacje o producencie
9. Ograniczenia zastosowania
10. Standard bezpieczeństwa oSa / (EN 12413)
11. Maksymalna dopuszczalna liczba obrotów
12. Piktogramy dot. bezpieczeństwa
13. Linia produktu Typ
14. Marka Klingspor Kronenflex®

Klasy jakości

Tarcze do cięcia i szlifowania Kronenflex® występują w trzech klasach jakości z sześcioma kodami kolorystycznymi w celu szybkiej orientacji w zakresie najważniejszych zastosowań.

Produkty o uniwersalnym zastosowaniu i atrakcyjnej relacji ceny do wydajności
Optymalne produkty do różnych zastosowań. Bardzo dobra trwałość oraz wysoka wydajność cięcia
Produkty o wysokiej wydajności do zastosowań specjalnych. Maksymalny okres trwałości i wysoka wydajność cięcia w każdym obszarze zastosowania

 

3. Pierścień metalowy
Zawiera informację o okresie przydatności tarczy
4. Płótno szklane
Płótno szklane jako wkładka wzmacniająca odpowiada za stabilność oraz zwiększa bezpieczeństwo tarczy. Liczba warstw i grubość płótna szklanego zależy od typu tarczy oraz jej przeznaczenia. Im wyższe jest potencjalne obciążenie tarczy do cięcia (przy cięciu maszynami ręcznymi jest ono większe niż np. przy cięciu maszynami stacjonarnymi), tym więcej lub tym stabilniejsze płótno szklane musi zawierać tarcza. Dla cienkich tarcz do cięcia (0,8 mm do 1,0 mm) stosowane jest bardzo cienkie płótno szklane, aby pomimo niewielkiej grubości tarczy uzyskać możliwie wysoką zawartość ziarna ściernego pomiędzy poszczególnymi warstwami płótna. Tarcze do szlifowania zawierają co najmniej trzy warstwy płótna szklanego.

System oznaczeń kolorem tarcz do cięcia i szlifowania Klingspor

 
Metal uniwersalnie:
szary
 
Stal szlachetna:
niebieski
 
Aluminium:
srebrny
 
Stal:
czarny
 
Żeliwo:
czerwony
 
Kamień/Beton:
zielony

 

Bezpieczeństwo i składowanie

Kwartał
V 01 styczeń-marzec
V 04 kwiecień-czerwiec
V 07 lipiec-wrzesień
V 10 październik-grudzień

 

Trwałość tarcz do cięcia i szlifowania zależy w pierwszym rzędzie od ich wilgotności. Tarcze do cięcia i szlifowania, narażone po wyprodukowaniu na zwiększoną wilgotność, tracą swą pierwotną trwałość. Przy prawidłowym składowaniu tarcz ich trwałość prawie nie zmienia się przez długie lata. Tarcze do cięcia i szlifowania zagrażają bezpieczeństwu, jeżeli są narażone na bezpośrednie działanie wody lub pary wodnej. Użytkownik tarcz jest zobowiązany do ich stosowania zgodnie z przepisami. Z przyczyn prawnych dotyczy to również daty przydatności tarczy do użytku. Dlatego obowiązuje zasada: Tarcz do cięcia i szlifowania nie wolno stosować po upływie daty przydatności do użytku!

Bezpieczna praca ...

... dzięki staranności i znajomości zagrożeń

W czasie użytkowania tarcz do cięcia i szlifowania należy unikać niżej wymienionych zagrożeń:

  • kontaktu ciała z wirującą tarczą
  • pracy uszkodzoną tarczą
  • pyłu szlifierskiego
  • wibracji
  • hałasu

... dzięki osobistemu wyposażeniu ochronnemu
Należy stosować okulary ochronne, rękawice ochronne, środki ochrony słuchu i maskę przeciwpyłową. W trakcie długotrwałych i trudnych prac szlifierskich należy dodatkowo stosować osłonę twarzy, fartuch skórzany i obuwie ochronne.

... dzięki osłonom ochronnym maszyny
Osłony ochronne dostarczane są razem z maszyną. Nie wolno ich zmieniać ani ściągać. Stosując ściernice garnkowe stożkowe należy całkowicie osłonić powierzchnię zewnętrzną. Ponadto ściernice garnkowe stożkowe mogą być stosowane jedynie w połączeniu z regulowaną osłoną ochronną umożliwiającą zmianę jej położenia w miarę zużywania się tarczy i ograniczenia do minimum możliwości odsłonięcia narzędzia.

... dzięki kontroli wzrokowej i sprawdzeniu przed montażem
Należy upewnić się, że liczba obrotów podana na tarczy jest zgodna z liczbą obrotów maszyny i unikać przekraczania dopuszczalnej liczby obrotów. Należy starannie sprawdzić tarcze do cięcia i szlifowania pod kątem ich ewentualnego uszkodzenia. Nie wolno stosować uszkodzonego narzędzia. Nasze tarcze do cięcia i szlifowania są oznaczone odpowiednimi piktogramami dotyczącymi bezpieczeństwa.

... dzięki właściwemu obchodzeniu się z narzędziem
Należy zwracać uwagę na prawidłowe obchodzenie się z narzędziem. Należy unikać uszkodzenia otworu mocującego lub tarczy w wyniku uderzenia lub upadku... Należy zwracać uwagę na bezpieczne i prawidłowe zamocowanie tarczy i użytkowanie jej z właściwym kołnierzem mocującym.

Przed rozpoczęciem pracy każda tarcza powinna pracować co najmniej przez 30 sekund z prędkością roboczą. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa FEPA.

Optymalna prędkość

Za niska
Jeżeli prędkość stosowanej maszyny jest zbyt niska, tarcze do cięcia i szlifowania mają skłonność do „nierównomiernego zużywania się krawędzi. Szczególnie przy obróbce materiałów cienkich, jak na przykład w trakcie cięcia blachy lub drutu, ziarna są wyłamywane ze spoiwa i tarcza zużywa się nieproporcjonalnie szybko.

Optymalna
Tarcze do cięcia i szlifowania Klingspor są produktami o wysokiej wydajności i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby najlepszą wydajność (liczoną jako stosunek ilości usuniętego materiału do stopnia zużycia tarczy) osiągnąć bezpośrednio przy ich dopuszczalnej maksymalnej prędkości obrotowej. Dlatego też należy w czasie pracy utrzymywać niezmiennie wysoką liczbę obrotów i wybrać ewentualnie maszynę o większej mocy silnika napędowego.

Za wysoka
Maksymalna dopuszczalna liczba obrotów i prędkość obrotowa są nadrukowane na etykiecie każdej tarczy. W interesie własnego bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na to, aby w czasie szlifowania nie przekroczyć podanych wartości.

Właściwa siła nacisku

Istotnym warunkiem osiągnięcia zadowalającego wyniku cięcia jest właściwe dozowanie siły nacisku. Z myślą o oszczędności tarczy popełniany jest często błąd redukowania siły nacisku i wydłużania czasu cięcia. Jeżeli taka praktyka jest stosowana, następuje przegrzanie materiału (zabarwienie na niebiesko), tarcza do cięcia zapycha się i „spala”. Dlatego też siłę nacisku należy zawsze dobrać na tyle wysoką, aby czas cięcia był jak najkrótszy. Dotyczy to w szczególności materiałów wrażliwych na działanie temperatury o większych grubościach.

 

Właściwa twardość

...tarcz do cięcia
Generalnie przy wyborze prawidłowej tarczy do cięcia obowiązuje ogólna zasada, że im twardszy jest materiał do cięcia, tym bardziej miękkie powinno być spoiwo stosowanego materiału ściernego. Przyczyna: Decydująca dla trwałości tarczy do cięcia jest informacja, czy powierzchnia cięcia obrabianego przedmiotu twardnieje, czy nie. Wysoka temperatura powoduje, że tarcza ulega „zeszkleniu”, tracąc w ten sposób właściwości tnące. W takim przypadku twardość spoiwa powinna być mniejsza i należy wybrać bardziej miękką tarczę.