Rolki

Podłoże Opis Przykłady zastosowania
papier A ok. 95 g/m² szlifowanie przedmiotów profilowanych i szlifowanie powierzchni (ręczne)
papier B ok. 105 g/m² szlifowanie przedmiotów profilowanych i szlifowanie powierzchni (ręczne)
papier C ok. 110 g/m² szlifowanie powierzchni (ręczne)
papier D ok. 130 g/m² szlifowanie powierzchni (ręczne i maszynowe)
papier E ok. 250 g/m² szlifowanie powierzchni (maszynowe)
papier F ok. 300 g/m² szlifowanie powierzchni (maszynowe)
papier G ok. 400 g/m² szlifowanie powierzchni (maszynowe)
płótno JF lekkie, bardzo elastyczne mocno profilowane przedmioty (szlifowanie ręczne i maszynowe)
płótno kombinowane GX lekkie, elastyczne profilowane przedmioty (szlifowanie maszynowe)
płótno J lekkie, elastyczne profilowane przedmioty (szlifowanie ręczne i maszynowe)
płótno XF ciężkie, elastyczne pilnik taśmowy ręczny
płótno X ciężkie, mocne powierzchnie, krawędzie (szlifowanie maszynowe)
płótno Y ciężkie, bardzo mocne powierzchnie, krawędzie (szlifowanie maszynowe)
płótno Z ciężkie, bardzo mocne szlifowanie powierzchni pasami segmentowymi (maszynowe)