PS 33 CK Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do Farby, Lakier, szpachle, Drewno

Właściwości
Spoiwo żywica syntetyczna
Ziarno elektrokorund
Nasyp półotwarty
Podłoże papier C
Materiały
Farby
Lakier
szpachle
Drewno
Tworzywa sztuczne
Obszary zastosowań
Branża obróbki drewna
Energetyka wiatrowa
Produkcja samolotów
Przemysł motoryzacyjny
Zakłady rzemieślnicze

Krążki ścierne PS 33 CK – uniwersalny materiał ścierny firmy Klingspor

Specjalnie do stosowania w szlifierkach mimośrodowych, krążki ścierne PS 33 CK firmy Klingspor są samoprzyczepne. Za pomocą niezawodnej warstwy samoprzyczepnej na tylnej stronie krążek można łatwo zakładać w maszynie poprzez dociśnięcie. Dzięki zamocowaniu na całej powierzchni krążek ścierny przylega gładko i mocno. Dzięki właściwościom tego materiału ściernego jest on trafnym wyborem do szlifowania
- farb, - lakierów, - drewna i - mas szpachlowych.

Klingspor oferuje te arkusze ścierne w różnych średnicach i z różnymi otworami, aby pasowały do wszystkich standardowych szlifierek. Uniwersalnie dopasowane są także krążki ścierne bez otworów. W przypadku zastosowania bezotworowych krążków ściernych nie jest możliwy wyciąg pyłu szlifierskiego.

Krążki ścierne Klingspor o dużej szybkości usuwania materiału

Krążki ścierne PS 33 CK firmy Klingspor posiadają półotwarty nasyp z ziarna z elektrokorundu. Syntetyczny elektrokorund charakteryzuje się twardością i wytrzymałością. Dzięki temu krążki ścierne zapewniają dużą szybkość szlifowania i mają dużą żywotność. Ziarna z elektrokorundu mają nieregularne kształty – od klinowatych po blokowe. Dzięki krystalicznym właściwościom elektrokorundowe materiały ścierne zapewniają efektywne rezultaty. Półotwarty nasyp ziarna jest idealny do obróbki powierzchniowej drewna, farb i lakierów. W przypadku tego rodzaju nasypu luki między ziarnami są na tyle duże, że umożliwiają odprowadzanie pozostałości ze szlifowania i pyłu. Dlatego pozostałości nie zapychają miejsc między ziarnami, przyczyniając się do zwiększenia żywotności materiału.

Spoiwo z żywicy syntetycznej na podłożu papierowym (papier C) do uniwersalnego stosowania

Podstawą krążków ściernych PS 33 CK firmy Klingspor jest podłoże papierowe (papier C). Jest to papier średnio ciężki, który nadaje się do cięcia, urywania i złamywania. W miejscach, które są trudno dostępne dla szlifierek mimośrodowych, arkusze ścierne można załamywać lub urywać w celu ich wykorzystania do szlifowania ręcznego. Ziarna z elektrokorundu są przymocowane do podłoża papierowego za pomocą żywicy syntetycznej i pokryte spoiwem wierzchnim z żywicy syntetycznej. Ta żywica zalewowa nadaje papierowi ściernemu kolor i dodatkową wytrzymałość chroniącą przed siłami bocznymi działającymi na ziarno podczas szlifowania. Warstwa z żywicy syntetycznej znajdująca się na ziarnach ściera się samoczynnie na początku szlifowania i dlatego nie ma negatywnego wpływu na wydajność szlifowania.

Dystrybutorzy
Chcesz kupić w sklepie stacjonarnym lub uzyskać poradę przed zakupem? Nasze wyszukiwanie dystrybutorów pokazuje najbliższego dystrybutora Klingspor.