PS 33 CK Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do Farby, Lakier, szpachle, Drewno

Właściwości
Spoiwo żywica syntetyczna
Ziarno elektrokorund
Nasyp półotwarty
Podłoże papier C
Materiały
Farby
Lakier
szpachle
Drewno
Tworzywa sztuczne
Obszary zastosowań
Branża obróbki drewna
Energetyka wiatrowa
Produkcja samolotów
Przemysł motoryzacyjny
Zakłady rzemieślnicze

Krążki ścierne PS 33 CK – uniwersalny materiał ścierny firmy Klingspor

Specjalnie do stosowania w szlifierkach mimośrodowych, krążki ścierne PS 33 CK firmy Klingspor są samoprzyczepne. Za pomocą niezawodnej warstwy samoprzyczepnej na tylnej stronie krążek można łatwo zakładać w maszynie poprzez dociśnięcie. Dzięki zamocowaniu na całej powierzchni krążek ścierny przylega gładko i mocno. Dzięki właściwościom tego materiału ściernego jest on trafnym wyborem do szlifowania
- farb, - lakierów, - drewna i - mas szpachlowych.

Klingspor oferuje te arkusze ścierne w różnych średnicach i z różnymi otworami, aby pasowały do wszystkich standardowych szlifierek. Uniwersalnie dopasowane są także krążki ścierne bez otworów. W przypadku zastosowania bezotworowych krążków ściernych nie jest możliwy wyciąg pyłu szlifierskiego.

Krążki ścierne Klingspor o dużej szybkości usuwania materiału

Krążki ścierne PS 33 CK firmy Klingspor posiadają półotwarty nasyp z ziarna z elektrokorundu. Syntetyczny elektrokorund charakteryzuje się twardością i wytrzymałością. Dzięki temu krążki ścierne zapewniają dużą szybkość szlifowania i mają dużą żywotność. Ziarna z elektrokorundu mają nieregularne kształty – od klinowatych po blokowe. Dzięki krystalicznym właściwościom elektrokorundowe materiały ścierne zapewniają efektywne rezultaty. Półotwarty nasyp ziarna jest idealny do obróbki powierzchniowej drewna, farb i lakierów. W przypadku tego rodzaju nasypu luki między ziarnami są na tyle duże, że umożliwiają odprowadzanie pozostałości ze szlifowania i pyłu. Dlatego pozostałości nie zapychają miejsc między ziarnami, przyczyniając się do zwiększenia żywotności materiału.

Spoiwo z żywicy syntetycznej na podłożu papierowym (papier C) do uniwersalnego stosowania

Podstawą krążków ściernych PS 33 CK firmy Klingspor jest podłoże papierowe (papier C). Jest to papier średnio ciężki, który nadaje się do cięcia, urywania i złamywania. W miejscach, które są trudno dostępne dla szlifierek mimośrodowych, arkusze ścierne można załamywać lub urywać w celu ich wykorzystania do szlifowania ręcznego. Ziarna z elektrokorundu są przymocowane do podłoża papierowego za pomocą żywicy syntetycznej i pokryte spoiwem wierzchnim z żywicy syntetycznej. Ta żywica zalewowa nadaje papierowi ściernemu kolor i dodatkową wytrzymałość chroniącą przed siłami bocznymi działającymi na ziarno podczas szlifowania. Warstwa z żywicy syntetycznej znajdująca się na ziarnach ściera się samoczynnie na początku szlifowania i dlatego nie ma negatywnego wpływu na wydajność szlifowania.

Granulacja ziarna ściernego:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetowanie filtrów
Średnica/mm Granulacja Forma otworu Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
+ 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
+ 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS2
GLS2
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS2
GLS2
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 80 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 80 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 80 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
115
Średnica
120
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
+ 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
+ 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
+ 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 80 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
115
Średnica
80
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS2
GLS2
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS2
GLS2
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
60
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 80 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
115
Średnica
40
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
40
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
115
Średnica
60
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
80
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
100
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
120
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
40
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
60
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
80
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
120
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
40
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
100
Granulacja
bez otworu
bez otworu
bez otworów
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 90 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 90 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
125
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 90 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
8 otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
8 otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
8 otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
8 otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 120 mm 6 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 80 mm + 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 120 mm 6 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 80 mm + 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 120 mm 6 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 80 mm + 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 120 mm 6 otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 80 mm + 1 otwór środkowy ø 17 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm
8 otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
10 otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
10 otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
10 otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
10 otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
225
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie 70 mm
10 otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie 105 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
60
Granulacja
Forma otworu GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9,5 mm na obwodzie ø 119 mm
16 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 119 mm
8 otworów odpylających ø 7 mm na obwodzie ø 95 mm
8 otworów odpylających ø 8,5 mm na obwodzie ø 65 mm
8 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 39 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
80
Granulacja
Forma otworu GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9,5 mm na obwodzie ø 119 mm
16 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 119 mm
8 otworów odpylających ø 7 mm na obwodzie ø 95 mm
8 otworów odpylających ø 8,5 mm na obwodzie ø 65 mm
8 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 39 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
120
Granulacja
Forma otworu GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9,5 mm na obwodzie ø 119 mm
16 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 119 mm
8 otworów odpylających ø 7 mm na obwodzie ø 95 mm
8 otworów odpylających ø 8,5 mm na obwodzie ø 65 mm
8 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 39 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
40
Granulacja
Forma otworu GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9,5 mm na obwodzie ø 119 mm
16 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 119 mm
8 otworów odpylających ø 7 mm na obwodzie ø 95 mm
8 otworów odpylających ø 8,5 mm na obwodzie ø 65 mm
8 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 39 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
150
Średnica
100
Granulacja
Forma otworu GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 otworów odpylających ø 9,5 mm na obwodzie ø 119 mm
16 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 119 mm
8 otworów odpylających ø 7 mm na obwodzie ø 95 mm
8 otworów odpylających ø 8,5 mm na obwodzie ø 65 mm
8 otworów odpylających ø 6 mm na obwodzie ø 39 mm
+ 1 otwór środkowy ø 10 mm
Forma otworu
PS 33 CK
Wyroby ścierne typ
Dystrybutorzy
Chcesz kupić w sklepie stacjonarnym lub uzyskać poradę przed zakupem? Nasze wyszukiwanie dystrybutorów pokazuje najbliższego dystrybutora Klingspor.