Antystatyczny szlif wykończeniowy

Materiały ścierne wykorzystywane specjalnie do obróbki materiałów nieprzewodzących (np. drewno, tworzywa sztuczne) uzyskują właściwości antystatyczne już podczas produkcji, tzn. dodawane są składniki elektrycznie przewodzące, dzięki którym ładunki elektryczne mogą odpływać przez materiał ścierny i przez maszynę.

Wskutek tarcia różnych materiałów, podczas szlifowania następuje wymuszona wędrówka elektronów między trącymi o siebie powierzchniami. W ten sposób następuje oddzielanie ładunków, które w przypadku materiałów nieprzewodzących uniemożliwiają wyrównanie różnic naładowania. Skutkiem może być np. nagromadzenie się elektrycznie naładowanego pyły ściernego na taśmie ściernej, maszynie lub obrabianym detalu, których nie można odprowadzić nawet za pomocą dobrego wyciągu. Dzięki zastosowaniu materiałów ściernych o własnościach antystatycznych, jak to ma powszechnie miejsce w obróbce drewna, można zapobiec wyżej wymienionym zjawiskom i zminimalizować ilości nagromadzonych pyłów, co może doprowadzić od zwiększenia trwałości materiału.

Wszystkie taśmy ścierne do obróbki drewna z asortymentu Klingspor mają oczywiście właściwości antystatyczne i są oznaczone na odwrocie odpowiednim stemplem („Antistatic”). Niektóre typy mają nawet, oprócz takich „właściwości podstawowych” w podłożu (papier, tkanina), również dodatkowe właściwości antystatyczne na stronie szlifowania dzięki domieszce substancji przewodzących (np. grafitu) w żywicy wiążącej (np. PS 24 F, CS 538 Z). Te materiały ścierne zapewniają szczególnie dobre właściwości antystatyczne, które nawet w ekstremalnych warunkach, w połączeniu z odpowiednim wyciągiem, zapewniają niemal bezpyłowy proces szlifowania.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo