Fibra

Fibra jest to materiał kompozytowy z celulozy (włókna bawełny lub celulozy). Powierzchnia fibry jest podobna do gumy twardej, która powstaje poprzez wulkanizację kauczuku naturalnego. Podczas produkcji fibry wstęgi włókien bawełnianych lub celulozowych są prowadzone przez kąpiel pergaminującą z roztworu chlorku cynku lub kwasu siarkowego, która wywołuje wstępne rozpuszczenie włókien. Następnie ciecz jest wyciskana, wskutek czego następuje połączenie poszczególnych włókien i wstęg bez dodawania środków wiążących.

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej i stabilności przy małym ciężarze i dobrej elastyczności, włókno fibrowe jest dziś wykorzystywane nie tylko na elementy wytłaczane, uszczelki, podłoża laminatów i inne produkty przemysłowe, ale również jako materiał na podłoża tzw. ściernic fibrowych. Zwykle wykorzystywane są tutaj podłoża o grubości od 0,38 do 0,84 mm.

Fibra cechuje się długotrwałą odpornością termiczną, ale tylko do temperatury 110°C. Dlatego podczas pracy z wykorzystaniem ściernic fibrowych nie należy wywierać zbyt dużego nacisku i nie szlifować w jednym miejscu, ponieważ mogłoby to doprowadzić do przypalenia ściernicy i wykruszenia ziarna.
Celuloza zastosowana w podłoży fibrowym jest higroskopowa, tzn. może pobierać z otoczenia i oddawać do otoczenia wilgoć, wskutek czego występują zmiany objętości włókien. W ściernicach fibrowych narażonych wcześniej na dużą lub małą wilgotność powietrza efekt ten wywołuje wypaczenie. Dlatego zalecane jest przechowywanie tych ściernic w warunkach średniej wilgotności (względna wilgotność powietrza ok. 45-65%).

Fibra jest wykorzystywana przez firmę Klingspor jako materiał podłożowy do produkcji ściernic fibrowych. W ten dziedzinie Klingspor oferuje bogaty asortyment produktów do różnych zastosowań.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo