Fleksowanie

Pod pojęciem „fleksowanie” rozumie się konieczną obróbkę dodatkową wyprodukowanych rolek materiału ściernego przed ich dalszym przetworzeniem na pasy, arkusze, tarcze ścierne itp.
Rolki materiału ściernego są to tzw. „materiały ścierne na podłożu”, tzn. na elastyczne podłoże z papieru, bawełny lub mieszanej tkaniny z tworzywa sztucznego nanoszone jest ziarno ścierne, które jest mocowane za pomocą kleju (wiązanie) oraz specjalnej warstwy lakieru (lakier nawierzchniowy lub wiązanie wierzchnie). Z uwagi na twardość i kruchość wiązania wierzchniego, materiał ścierny bezpośrednio po wyprodukowaniu jest jeszcze kruchy i łamliwy i dlatego nie nadaje się jeszcze do użycia.

Następujące po wyprodukowaniu fleksowanie polega na przeciąganiu materiału ściernego pod różnymi kątami po tzw. wale fleksującym. Następuje wtedy geometryczne zdefiniowanie i złamanie warstwy lakieru nawierzchniowego, który uzyskuje w ten sposób elastyczność niezbędną do dalszej obróbki i użycia materiału ściernego.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo