Minimalna prędkość rozrywania

Minimalna prędkość rozrywania jest to prędkość obwodowa, jaką musi co najmniej osiągnąć wirujący element ścierny bez pęknięcia wskutek obciążeń odśrodkowych. Jest ona uregulowana w normach EN 12413, 13743 i 13236 i podawana w metrach na sekundę (m/s). Minimalna prędkość wytrzymywana jest wyliczana z dopuszczalnej prędkości obwodowej (maksymalna prędkość robocza) i zdefiniowanego w odpowiedniej normie EN współczynnika bezpieczeństwa według następującego wzoru:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbruch = prędkość wytrzymywana [m/s]
vzul = maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa (maksymalna prędkość robocza) [m/s]
S = współczynnik bezpieczeństwa

Klingspor jako członek-założyciel „Organisation for the Safety of Abrasives” (oSa) największe znaczenie przykłada do bezpieczeństwa swoich narzędzi. Dlatego zgodność z ustalonymi w normach wymaganiami bezpieczeństwa jest szczegółowo kontrolowana. Chodzi tutaj m.in. o wymagane badanie wytrzymałości na zerwanie poprzez próbę sił odśrodkowych (tzw. test rozrywania pod wpływem sił odśrodkowych), w którym badane narzędzie (np. SMT, tarcza do cięcia, ściernica listkowa kołowa) na odpowiednim stanowisku badania jest przyspieszane przy stale zwiększanej prędkości obrotowej pod działaniem siły odśrodkowej do minimalnej prędkości wytrzymywanej, a w firmie Klingspor na zasadzie dobrowolności do jeszcze wyższej prędkości.
W celu spełnienia wymagań normy EN 13743 badane narzędzie nie może podczas tego badania ulec uszkodzeniu.

Badanie wytrzymałości na zerwanie jest wykonywane na każdy 1000 wyprodukowanych tarcz SMT, tarcz do cięcia/zdzierania, ściernic listkowych kołowych itp., za każdym razem metodą wyrywkową na jednym egzemplarzu. Użytkownik może więc mieć pewność, że można zawsze zaufać produktom Klingspor pod względem bezpieczeństwa, które są całkowicie zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami.

 

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo