Gęstość nasypu

Nasyp, rodzaj lub gęstość nasypu oznacza w przypadku materiałów ściernych na podłożu gęstość nanoszenia ziarna ściernego na podłoże. Wyróżnia się 3 rodzaje nasypu:

Nasyp gęsty: niemal całe podłoże jest pokryte ziarnem ściernym. Duża ilość szpiców ziaren występująca w przypadku tego nasypu umożliwia szybkie skrawanie i dużą trwałość materiału ściernego. Nasyp gęsty jest typowy dla materiałów ściernych, które są wykorzystywane w obróbce metali.

Nasyp półotwarty: podłoże jest pokryte ziarnem ściernym w ok. 70 – 80%. Miejsca pomiędzy szpicami ziaren umożliwiają gromadzenie i odprowadzanie ścieru szlifierskiego. Nasyp półotwarty jest typowy dla miękkich materiałów, np. szlifowanie lakierów, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych.

Nasyp otwarty: podłoże jest pokryte ziarnem ściernym w ok. 50 - 70%. Ponieważ między ziarnami ściernymi występuje dużo miejsca, w przypadku tego nasypu zredukowana jest szybkość zatykania się ściernicy, dzięki czemu możliwe jest odprowadzanie wiórów szlifierskich z obszaru szlifowania. Nasyp otwarty jest stosowany typowo w materiałach ściernych do szlifowania drewna i innych materiałów o długich wiórach, które powodowałyby szybkie zatykanie innych materiałów ściernych.

Ponadto gęstością nasypu można wpływać również na agresywność materiału ściernego i dokładność szlifowania powierzchni.

Nacisk = siła/powierzchnia (p = F/A)

rozkłada się w przypadku materiałów ściernych z nasypem otwartym na mniejszą liczbę szpiców ziaren, niż w przypadku materiałów z nasypem gęstym. Dlatego ziarno wnika głębiej i skrawanie jest szybsze. Z drugiej strony, przy gęstym nasypie z dużą liczbą używanych ziaren ściernych siła działająca na każde z nich jest mniejsza. Dlatego ziarno nie wnika tak głęboko i szlifowana powierzchnia jest dokładniejsza.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo