oSa (Organisation for the Safety of Abrasives)

Szlifowanie i ciecie tarczami ściernymi wymaga często bardzo wysokiej prędkości obwodowej wirującego narzędzia.
Dlatego produkty te muszą być szczególnie bezpieczne, aby mogły wytrzymać ekstremalne obciążenia mechaniczne i termiczne.

Nie ma globalnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa dla narzędzi ściernych. Dlatego w 2000 roku pochodzący w wielu europejskich krajów producenci narzędzi ściernych, którzy mają świadomość znaczenia bezpieczeństwa, założyli Organizację Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych Stow. zarej.– oSa – i dali w ten sposób bardzo wyraźny sygnał przeciwko produktom o niskiej jakości.

oSa Logo

Po znaku oSa użytkownik może rozpoznać produkty wysokiej jakości. Dla producentów i sprzedawców oznacza to mniejsze ryzyko związane z odpowiedzialnością, przewagę rynkową i konkurencyjną oraz lepszy wizerunek.
W ramach swoich wewnętrznych systemów zarządzania jakością producenci sprawdzają, czy surowe wymagania są spełnione oraz czy produkowane i sprzedawane są wyłącznie bezpieczne produkty wysokiej jakości.

Organizacja Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych Stow. zarej. potwierdza te zobowiązania poprzez przyznawanie firmom członkowskim chronionego na całym świecie znaku oSa. Ze oznaczeniem oSa nie wiąże się przejęcie odpowiedzialności przez Organizację Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych, Stow. zarej. lub jej organy za bezpieczeństwo eksploatacji oznaczonych produktów.

7 kryteriów bezpieczeństwa oSa®

  • Dobrowolne zobowiązanie się producenta
  • Sprzęt i kompetencje w zakresie kontroli w zakładzie producenta
  • Certyfikowany system zarządzania jakością z udokumentowanymi procesami
  • Niezależne testy produktów
  • Niezależne audyty bezpieczeństwa przez organizacje
  • Regularna kontrola produkcji i nadzorowanie produktów
  • Bezpieczeństwo dzięki identyfikowalności aż po producenta
Powrót do Szlifierstwo