Prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa informuje o liczbie obrotów narzędzia w jednostce czasu i jest podawana w obrotach na sekundę lub minutę. W przypadku ściernic wirujących maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa jest ważną wielkością, która wynika z roboczych maksymalnych prędkości obrotowych ustalonych w odpowiednich normach w zależności od średnicy narzędzia i jest podawana w obrotach na minutę (1/min. lub min.-1).

Wszystkie wirujące narzędzie ścierne bezpośrednio na narzędziu mają nadrukowaną lub wygrawerowaną informację o maksymalnej prędkości obrotowej, z jaką to narzędzie może być używane. W asortymencie Klingspor dotyczy to następujących grup produktów:

  • tarcze fibrowe, talerze wsporcze pod tarcze fibrowe
  • tarcze do cięcia i zdzierania Kronenflex; ściernice garnkowe Kronenflex
  • ściernice listkowe talerzowe SMT, tarcze do czyszczenia NCD 200
  • ściernice listkowe kołowe, ściernice listkowe trzpieniowe
  • tarcze do czyszczenia zgrubnego Power Wheel PW 2000
  • prasowane tarcze włókninowe MFW 600
  • Quick Change Disc (talerze wsporcze)
  • diamentowe tarcze do cięcia i ściernice talerzowe
  • elastycznie wiązane tarcze R-Flex, trzpieniowe tarcze ścierne i polerskie, ściernice do marmurkowania
  • frezy z węglików spiekanych

Ze względów bezpieczeństwa, podczas stosowania tych narzędzi nigdy nie wolno przekroczyć podanej na narzędziu maksymalnej prędkości roboczej (patrz też maksymalna robocza prędkość obrotowa), ponieważ siły odśrodkowe i wibracje spowodowałyby zniszczenie ściernicy i poważne urazy wskutek wyrzucenia odpryskujących kawałków.

Z praktycznego punktu widzenia często nie ma sensu stosowanie narzędzi ściernych w zakresie jego maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej, ponieważ występuje wtedy zwiększone zużycie lub duży wzrost temperatury. Dlatego Klingspor w przypadku niektórych ściernic (np. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) oprócz informacji o maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej podaje na etykiecie również dodatkowe informacje o zalecanej prędkości obrotowej. Podczas pracy z taką zalecaną prędkością obrotową użytkownik uzyskuje za pomocą takiego narzędzia optymalny efekt pod względem wydajności szlifowania, zużycia i trwałości.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo