Przechowywanie materiałów ściernych

„Przechowywanie materiałów ściernych” oznacza generalnie prawidłowe przechowywanie materiałów ściernych na podłożu pod względem odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza. Optymalny „klimat przechowywania” umożliwia używanie materiałów ściernych bez uszkodzeń i spadku wydajności nawet po upływie terminu przydatności.

Użytkownicy i dystrybutorzy odpowiadają za odpowiednie warunki przechowywania!

Ogólnie:

Idealna temperatura przechowywania wynosi od ok. 18 do 22° Celsjusza, przy względnej wilgotności powietrza 45 – 65%. Należy bezwzględnie unikać działania wysokiej temperatury, bezpośredniej wilgoci i/lub promieniowania słonecznego. Materiały ścierne należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu użycia. Taśmy przed użyciem należy powiesić.

Jeśli wilgotność powietrza jest wysoka, podłoże wchłania wilgoć i rozciąga się. Skutek: ściernica fibrowa wypacza się w stronę ziarna. Powstają wady szlifowania, ponieważ podczas szlifowanie ze szlifowaną powierzchnią stykają się tylko krawędzie ściernicy.

Jeśli natomiast wilgotność powietrza jest zbyt niska, podłoże oddaje wilgoć. Ściernica kurczy się w stronę podłoża. Skutek: Materiał ścierny wysusza się i kruszeje.

Pasy szerokie:

a) Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
b) 2 dni przed użyciem wywiesić na tulejach lub wysięgnikach i obciążyć dolną pętlę pasa
c) W przypadku dłuższych przerw w pracy maszyny wyłączyć naprężenie pasa i przechowywać pasy do następnego użycia na wysięgnikach

Tarcze do cięcia i zdzierania:

Trwałość tarcz do cięcia i zdzierania zależy przede wszystkim od ich wilgotności. Tarcze, które po wyprodukowaniu zostaną narażone na działanie dużej wilgoci, tracą swoją pierwotną trwałość. Prawidłowo przechowywane materiały zachowują swoją trwałość niezmiennie nawet przez wiele lat. Ryzyko pod względem bezpieczeństwa stanowią tarcze, które były narażone na działanie wody lub pary wodnej. Wiek produktów odgrywa tutaj rolę drugorzędną.
Prawidłowe przechowywanie jest ważne z punktu widzenia zachowania gwarancji i parametrów naszych materiałów ściernych.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo