Twardość

Twardość ściernicy jest to opór wiązania przeciwdziałający wyrywaniu ziaren ściernych.

Wpływ na twardość wiązania tarczy do cięcia lub ściernicy do zdzierania ma zastosowana żywica syntetyczna oraz domieszka materiałów wypełniających. W oparciu o normę DIN ISO 525 twardość wiązania tarcz do cięcia i zdzierania jest oznaczana literami alfabetu jako dodatek do oznaczenia typu. Oznaczenia obejmują zakres od „A” (bardzo miękki) do „Z” (bardzo miękkie), tzn. im twardsze wiązanie, tym dalsza pozycja odpowiedniej litery w alfabecie.

Generalnie przy dobieraniu optymalnej tarczy do cięcia lub zdzierania w konkretnym przypadku obowiązuje zasada, że wiązanie zastosowanego materiału ściernego powinno być tym miększe, im twardszy jest obrabiany materiał.

Jeśli użytkownik wybierze zbyt twarde wiązanie, zużyte, tępe ziarno ścierne podczas pracy nie będzie wyrywane z materiału podłoża. Wskutek tego nastąpi nagły spadek agresywności ściernicy. Skutkiem może być przegrzanie krawędzi skrawającej, a tym samym „zeszklenie” tarczy aż po całkowitą utratę zdolności skrawania.

Jeśli użytkownik wybierze bardzo miękkie wiązanie, uzyska dużą agresywność narzędzia szlifującego, ponieważ używane będzie zawsze świeże ziarno, dzięki czemu skróci się czas obróbki. Jednak bardzo miękkie wiązanie prowadzi jednocześnie do zwiększonego zużycia narzędzia, a tym samym zmniejsza jego trwałość.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo