Typy ziarna ściernego

Pojęcie typy ziarna ściernego oznacza w powiązaniu z materiałami ściernymi różne rodzaje minerałów wykorzystywanych do produkcji narzędzi ściernych. Ponieważ właściwa część operacji szlifowania, mianowicie skrawanie, jest wykonywane przez te minerały, rodzaj zastosowanego ziarna ma znaczny wpływ na zastosowanie i wydajność materiału ściernego.

Przegląd różnych właściwości ziaren i typowych właściwości pod kątem zużycia najpopularniejszych rodzajów ziarna jest przestawiony na poniższej ilustracji.

Ziarno ścierne

Ziarno ścierne jest właściwym elementem tnącym. Przy wyborze
właściwego rodzaju ziarna ściernego szczególne znaczenie mają dwie właściwości:

  • twardość
  • ciągliwość

 

Wszystkie rodzaje ziarna, stosowane w firmie Klingspor, są wytwarzane
syntetycznie. W ten sposób zapewniona zostaje ich niezmiennie wysoka jakość. Do produkcji wyrobów ściernych nasypowych stosuje się cztery różne rodzaje ziarna:

  • węglik krzemu
  • elektrokorund (tlenek glinu)
  • elektrokorund cyrkonowy
  • elektrokorund ceramiczny

 

Klasyfikacja rodzajów ziarna w odniesieniu do ich twardości, ciągliwości i istotnych obszarów zastosowania

Kornart twardość/ciągliwość Budowa Właściwości / Zużycie
węglik krzemu bardzo twardy /
mało ciągliwy
krystaliczna

o ostrych krawędziach, kruchy, łamliwy / mikrozużycie

elektrokorund (tlenek glinu) twardy / ciągliwy krystaliczna /
nieregularna

w kształcie klina, ziarno blokowe, makrozużycie

elektrokorund cyrkonowy twardy /
bardzo ciągliwy
krystaliczna /
równomierna

w kształcie klina, ziarno blokowe, w kształcie kropli / mikrozużycie, samoostrzące

elektrokorund ceramiczny twardy /
bardzo ciągliwy
mikrokrystaliczna

ziarno o ostrych krawędziach, szpiczaste /mikrozużycie, samoostrzące

Właściwości rodzajów ziarna i ich specyficzne zużycie

Ponadto istnieją tak zwane aglomeraty ziarna. Nie są to samodzielne, pojedyncze ziarna, lecz skupiska ziaren, składające się z wielu pojedynczych ziaren elektrokorundu lub węglika krzemu, sklejonych spoiwem z żywicy sztucznej w jedno wielkie ziarno. Spieki mogą być stosowane prawie wyłącznie na pasach ściernych.
Zaletą aglomeratów jest to, że od początku do końca ich stosowania
nie zmienia się ich wydajność. Stare, tępe pojedyncze ziarno wyłamuje się z aglomeratu odsłaniając nowe, ostre ziarna. Celem jest stały obraz powierzchni przy równomiernej wydajności szlifowania.

Rodzaj nasypu

Ponadto w przypadku nasypowych materiałów ściernych ziarno nanosi się na podłoże z różną gęstością. Termin „gęstość nasypu” opisuje ilość ziarna naniesionego na jednostkę powierzchni podłoża. Rozróżnia się nasyp:

  • pełny
  • półotwarty
  • otwarty

 

Wyroby ścierne nasypowe o nasypie otwartym mają więcej przestrzeni pomiędzy poszczególnymi ziarnami, dzięki czemu
zeszlifowany materiał i pył ścierny mogą być lepiej odprowadzane
z powierzchni szlifowania. W ten sposób w trakcie obróbki materiałów o długim wiórze, na przykład drewna, zapobiega się zapychaniu ziarna materiałem ściernym. Decyzja, jaką gęstość nasypu wybrać do obrabianego materiału, zależy w pierwszym rzędzie od jego właściwości, tzn. czy materiał będzie się osadzał między ziarnami.

 

Z historycznego punktu widzenia wyróżnia się dwie duże grupy: ziarna naturalne i ziarna syntetyczne. Do naturalnych rodzajów ziarna zaliczają się w szczególności krzemień, granat i szmergiel. Jednak te rodzaje ziarna obecnie są bardzo rzadko wykorzystywane do produkcji materiałów ściernych. Zamiast nich w aktualnie produkowanych materiałach ściernych wykorzystywane są z reguły syntetyczne rodzaje ziarna, takie jak korund, korund cyrkonowy, węglik krzemu oraz korund ceramiczny. W porównaniu do naturalnych rodzajów ziarna mają one nie tylko wyraźne zalety w odniesieniu do twardości i odporności. Oprócz tego charakteryzują się większą równomiernością właściwości, dzięki czemu to właśnie dzięki nim możliwe stało się produkowanie i wykorzystywanie materiałów ściernych w zastosowaniach przemysłowych o dużych wymaganiach.
W celu umożliwienia uzyskania szerokiego spektrum zastosowań i optymalnego dostosowania produktu do danego zastosowania, Klingspor oferuje narzędzia ścierne (pasy, rolki, arkusze, tarcze, paski, ściernice fibrowe, tarcze do cięcia i zdzierania z wiązaniem żywicą syntetyczną, ściernice tarcze listkowe, ściernice kołowe listkowe i materiały ścierne z wiązaniem elastycznym) z różnymi rodzajami ziarna. W ten sposób za pomocą odpowiedniego rodzaju ziarna można zawsze uzyskać optymalny efekt szlifowania, w zależności od materiału, obrabianego detalu i zastosowania.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo