Warstwa zalewowa żywicy

Wiązaniem wierzchnim nazywana jest druga warstwa materiału wiążącego przy produkcji ścierniw na podłożu. Jest ona nakładana na już istniejącym ziarnie ściernym, które jest przymocowane do podłoża za pomocą wiązania podkładowego. Głównym zadaniem wiązania wierzchniego jest mocne osadzenie ziarna ściernego w materiale wiążącym.

Ma ono wytworzyć przede wszystkim dodatkową siłę podpierającą, przeciwdziałającą siłom bocznym, które stale oddziałują na ziarno ścierne w procesie szlifowania. Dodatkowym zadaniem jest nadanie produktowi typowego koloru.
Rodzaj i ilość wiązania wierzchniego mają wpływ na wydajność szlifowania ścierniwa. Ze ścierniwami Klingspor jako wiązanie wierzchnie stosowana jest zawsze żywica syntetyczna, która w przeciwieństwie do wiązań klejowych i innych naturalnych środków wiążących ma znacznie większą wytrzymałość i siłę sklejania i dzięki temu zapewnia wyraźnie lepszą przyczepność ziaren, a tym samym większą wydajność szlifowania. Ilość wiązania wierzchniego jest ustalona dla każdego typu w recepturze oraz dostosowana i zoptymalizowana w zależności od przeznaczenia. Nanoszenie wiązania wierzchniego w firmie Klingspor podczas produkcji ścierniw na podłożu jest stale i dokładnie kontrolowane pod kątem przestrzegania wymagań recepturowych poprzez pomiary laserowe, a dodatkowo poprzez pomiary ciężaru na określonych próbkach.

Wiązanie wierzchnie odgrywa ważną rolę w przypadku wszystkich ścierniw na podłożu, szczególnie pasów ściernych, z uwagi na dużą prędkość skrawania i duże obciążenie. Poprzez dodanie określonych składników do wiązania wierzchniego, właściwości pasów ściernych można jeszcze bardziej poprawić i zoptymalizować pod kątem określonych zastosowań, np. poprzez dodanie czynnych materiałów ściernych do obróbki stali szlachetnej, np. LS 312 JF, CS 411 Y itp.

Pasujące produkty

Powrót do Szlifierstwo